onsdag den 28. oktober 2015

Torsdag den 29. oktober

I dag skal vi snakke om novellen Fisketuren, hvorefter vi skal i gang med sætningsanalyse:


Jeg har opgaver med på papir.

tirsdag den 27. oktober 2015

torsdag den 22. oktober 2015

Fredag den 23. oktober

I dag skal vi arbejde videre med teksten Er jeg min broders vogter? I skal i grupper lave en kvalificeret personkarakteristik af en af personerne fra novellen. Til sidst når vi lidt grammatik.


onsdag den 21. oktober 2015

Torsdag den 22. oktober

I dag skal vi samle op på teksten Er jeg min broders vogter? Til slut skal vi arbejde med forholdsord og stedord.

Stedord/pronomener:

 
 
 
 
 
Forholdsord/præpositioner:
 
Læs om præpositioner her
 
 

 

Onsdag den 21. oktober

I dag skal vi starte med at genopfriske nogle vigtige begreber, vi bruger til at analysere tekster. Herefter skal vi arbejde med det bedste tekst Er jeg min broders vogter?

Her finder I opgaver

søndag den 18. oktober 2015

Mandag den 19. oktober

I dag får I jeres stile tilbage. Herefter skal vi lige repetere lidt grammatik :-)

Til sidst skal vi arbejde med fortælleren. Her kan I se en kort videogennemgang:Opgaver findes her:

torsdag den 8. oktober 2015

Fredag den 9. oktober

I dag skal vi arbejde med de filmtekniske virkemidler i novellefilmen Helium. I forlængelse heraf er det vigtigt, at I kender denne model:

 I skal bruge nedenstående skema:

 
 
 

onsdag den 7. oktober 2015

Onsdag den 7. oktober

I dag skal vi starte med at se den oskarbelønnede danske kortfilm Helium:
Herefter skal vi arbejde med filmens komposition. Brug Berettermodellen på filmen...

Torsdag den 8. oktober

I dag skal vi arbejde videre med kortfilmen. Vi gennemgår indledningsvis, hvordan Berettermodellen kan bruges på filmen, og derefter skal I arbejde med følgende opgaver:

 
 
 
 
 
Vi samler op til sidst :-) 

søndag den 4. oktober 2015

Mandag den 5. oktober

I dag skal vi påbegynde det nye emne om kortfilm og noveller. I dag skal vi mere præcist arbejde med begrebet komposition.

Læs hæftet (det ligger på ludus) side 1-5 og se nedenstående film:
I skal forklare nedenstående ord:


  • Komposition
  • Kronologisk
  • Berettermodel (tegn modellen eller find et billede på nettet og forklar den)
  • Flashback
  • Tilbageskuende tanke 
  • Cirkulær komposition
  • Lukket slutning
  • Åben slutning 


Når I er færdige skal du gå i gang med de kopierede ark om stedord (de ligger også på ludus)

Til sidst skal I lave en lille undervisningsevaluering:

fredag den 2. oktober 2015

Opgaveformulering

Nedenstående opgave afleveres senest onsdag kl. 14.00 på ludus:

Skriv en kommentar til magasinet Vi Unge. Du skal redegøre for problemstillingerne i tekst 1 Danske unge er ude på et sidespor og kommentere dem.

Formelle krav:
- Skriv ca. 600 ord
- Skriftstørrelse 12 og linjeafstand 1,5
- Sidehoved og sidefod


torsdag den 1. oktober 2015

Torsdag den 1. oktober

I dag skal vi arbejde videre med kommentaren fra i går. Vi skal samle op, men I skal også kommentere og give jeres holdning.

 
 
 
Til sidst skal I i gang med at skrive jeres egen kommentar, og den tæller som jeres næste aflevering :-)