søndag den 30. august 2015

Mandag den 31. august

I dag skal vi arbejde videre med avisemnet. I skal kunne beskrive artiklers layout, og navnene kan I se her eller side 19 i det lilla hæfte:


Herefter bliver I præsenteret for interviewet som genre. Vi arbejder med to forskellige typer af interviews:

1) Sagsinterview hvor journalisten interviewer en person som informerer og ytrer sig om en sag.
2) Personinterview hvor journalisten interviewer en person og fokus er på dennes liv og person

Herefter skal I læse teksten Et barn uden hjem som findes i Røde Kors Magasinet her. Opgaver findes herunder:

Hjælp til aflevering

Informerende tekst: En tekst hvor man er neutral og objektiv. Det vil sige, at man ikke siger sin mening. I forhold til denne opgave skal I således blot informere om, hvad kortfilmen handler om.

Argumenterende tekst: En tekst hvor man ytrer sin mening, så det vil altså sige, at man forholder sig subjektivt. I forhold til denne opgave skal I således sige jeres mening om kortfilmen. Er den god? Dårlig? Hvorfor? Hvad mener I om budskabet? Hvad mener I om personerne...?

torsdag den 27. august 2015

Fredag den 28. august

I dag skal I arbejde med jeres første skriftlige aflevering. Indledningsvis skal I introduceres til begreberne informerende/objektiv og argumenterende/subjektiv. Herefter skal I se filmen Trekanter af lykke, som findes på denne hjemmeside.
Opgaveformuleringen lyder på:

1. Skriv en informerende tekst om kortfilmen Trekanter af lykke. Teksten skal være objektiv og vise, hvad filmen handler om (10-20 linjer)
2. Skriv en argumenterende tekst om kortfilmen Trekanter af lykke. Teksten skal være subjektiv og vise, hvad du synes om filmen (10-20 linjer)

Opgaven skal helst afleveres efter timen eller sendes til mig senest søndag kl. 12.00.

onsdag den 26. august 2015

Torsdag den 27. august

I dag er der læstetest i første time. I anden time skal I arbejde med nyhedskriterierne:Opgaver:

1. Se videoen om nyhedskriterierne
2. Skriv notater, hvor du forklarer de 5 kriterier.
3. Kig i dagens Metroxpress og vælg en artikel og skim den igennem. Hvilke nyhedskriterier er gældende for denne artikel?
4. Vælg 5-8 andre artikler og find ud af, hvilke nyhedskriterier der er gældende for dem.

tirsdag den 25. august 2015

Onsdag den 26. august

I dag skal vi arbejde med de forskellige aviser. Opgaver findes her:Herefter skal I have styr på, hvordan man bøjer substantiver:Spring eventuelt frem til 1.30 i videoen


 
 
 
 
 

søndag den 23. august 2015

Mandag den 24. august

I første time arbejder vi videre med og afrunder arbejdet med Glimt af i går af Anders Mattesen.
Herefter skal vi tale lidt læse- og notatteknik, og I skal arbejde med noget af teksten fra det lilla hæfte.

fredag den 21. august 2015

Fredag den 21. august

I dag starter vi med at repetere grammatikken fra i går, I får bl.a. lidt tid til at arbejde videre med morfemopgaverne. Derefter skal vi arbejde videre med danskfagets genrer. Vi skal fokusere på begreberne nonfiktion, fiktion og faktion.

Til slut skal vi arbejde med Glimt af i går af Anders Mattesen:onsdag den 19. august 2015

Torsdag den 20. august

I dag skal vi indledningsvis have styr på substantiver, adjektiver og verber. Herefter får I et kort stykke tid til at øve jer på at skelne. Brug disse digitale øvelser:

 
Ordklasser (latinske betegnelser) (øv jer med noter)
 
Ordklasser (danske betegnelser) (øv jer uden noter)
 
Ordklasser (latinske betegnelser (øv jer uden noter)
 

Herefter skal I lave en lille evaluering.

Bagefter går vi i gang med morfemer. Opgaver finder I herunder:

Onsdag den 19. august

I dag skal I indledningsvis introduceres til danskfaget på VUC. I skal bl.a. lave en individuel vurdering af jeres egne kompetencer i dansk. Derudover skal I arbejde med danskfagets genrer i grupper. Her er et link, vi skal bruge til at samle op:

søndag den 16. august 2015

Velkommen til et nyt skoleår

Velkommen til et nyt skoleår.

Det meste af materialet til dansk kommer til at ligge på denne blog. I kan finde opgaver, lektier mm.

Jeg glæder mig til det kommende skoleår :-)

ST