onsdag den 19. november 2014

Torsdag den 20. november

I dag skal vi arbejde videre med lyrikken, og vi skal arbejde med Ta' hvad du vil af Ankerstjerne og Burhan G: 


Indledningsvis skal I arbejde i matrixgrupper med følgende spørgsmål:

Gruppe 1: Gengiv handlingen ved at lave overskrifter til hver strofe. Kom også ind på genre, undergenre, strofe og vers.
Gruppe 2: Karakteriser sproget med fokus på rim, stilniveau og billedsprog
Gruppe 3: Karakteriser person- og miljøforhold. Kom også ind på fortælleren.
Gruppe 4: Gengiv handlingen ved at lave overskrifter til hver strofe. Kom også ind på tema, budskab og perspektivering.

I skal i grupperne fremlægge jeres svar for andre grupper.

Til sidst skal vi arbejde med grammatik

Ingen kommentarer:

Send en kommentar