onsdag den 29. oktober 2014

Torsdag den 30. oktober

I dag skal vi arbejde videre med de filmtekniske virkemidler. Vi skal se filmen Ronans Escape, som er helt fantastisk bruge, når man skal analysere de filmtekniske virkemidler.   


Denne gang skal I selv finde eksempler på filmtekniske virkemidler i filmen. Derefter skal vi arbejde med direkte og indirekte tale - det vil sige tegnsætning. Her er en video, hvor direkte og indirekte tale forklares:
tirsdag den 28. oktober 2014

Onsdag den 29. oktober

I dag skal vi starte med at samle op på arbejdet med filmtekniske virkemidler.

Derefter skal I arbejde med teksters komposition og teksten Vold i skolen af Cecil Bødker.
Når vi arbejder med komposition, arbejder vi med følgende begreber:

- Flask back:
- Flash forward
- Kronologisk handling
- Parallelle handlingsforløb

I skal arbejde med følgende opgaver:


De grupper / dem der er hurtige, kan måske nå at sammenligne teksten med en anden


Desuden skal vi repetere lidt udsagnsled, grundled, genstandsled og hensynsled. Det gik meget stærkt sidst, vi havde om det.

fredag den 24. oktober 2014

Mandag den 27. oktober

I dag får I først og fremmest jeres afleveringer tilbage. Vi skal selvfølgelig tale om den, og I skal selv rette mange af jeres fejl.

Herefter skal vi videre med novellefilmen Dennis. I skal arbejde med de filmtekniske virkemidler:
  • Perspektiv 
  • Synsvinkel
  • Billedbeskæring
  • Kamerabevægelse
  • Lyd
  • Lys
Opgaverne finder I her

onsdag den 22. oktober 2014

Torsdag den 23. oktober

I dag skal vi indledningsvis samle op på det med fortælleren fra i går. Herefter skal vi arbejde berettermodellen, som I kan se forklaret på denne video:Vi skal derefter se kortfilmen Dennis og bruge berettermodellen på filmen:
Hvis vi når det, skal vi omkring grundlæggende sætningsanalyse. Jeg har opgaverne med på papir, men her kan I se en video: 

mandag den 20. oktober 2014

Onsdag den 22. oktober

I dag skal vi arbejde videre med novellen fra i mandags. Vi skal starte med at snakke om personerne, og jeg har samlet jeres svar her:


 I skal derefter arbejde med nedenstående opgaver:


Måske skal nogen bruge historien fra om Kain og Abel?

Vi skal også ind omkring de forskellige fortællere/fortællersynsvinkler. Her er en video, som forklarer, hvilke fortællere, vi arbejder med.
lørdag den 18. oktober 2014

Mandag den 20. oktober

I dag skal vi arbejde med novellen Er jeg min broders vogter, som findes i jeres tekstkompendium. Dette har I fået udleveret, eller I kan finde det på dagens lektion i ludus, I kan her finde en oplæsning af novellen, som vi skal bruge i dagens lektioner:

I novellen findes fantastiske skildringer af personerne, og  vi skal i dag fokusere på at karakterisere dem. Opgaverne kan I finde her:

torsdag den 9. oktober 2014

Aflevering

Mandag den 20. oktober skal I aflevere en skriftlig opgave. I skal skrive en anmeldelse af filmen Kapgang eller af sangen Rabalderstræde.

Opgaven skal fylde 500-600 ord, og I skal huske de sædvanlige formalia som sidehoved og sidefod.

I nedenstående links kan I få vejledning til, hvordan I skriver en anmeldelse:


 

onsdag den 8. oktober 2014

Torsdag den 9. oktober

I dag skal vi starte med at kigge på nogle af de billeder, som I tog i går. Herefter skal I lave nogle sætninger, som udtrykker jeres holdning til Kapgang og Rabalderstræde. Opgaver findes på nedenstående link:

Herefter skal I påbegynde jeres egen anmeldelse. I må selv bestemme, om I vil lave en anmeldelse af filmen Kapgang eller af sangen Rabalders træde. Hjælp finder I på disse ark.

Til sidst skal I evaluere på forløbet om avisen. Hvis vi kan nå det, skal vi lave en konkurrence. Kan I huske de faglige begreber?

tirsdag den 7. oktober 2014

Onsdag den 8. oktober

I dag skal vi arbejde med den tidsperiode, som Kapgang foregår i - 1970'erne.
Vi skal indledningsvis indkredse karakteristika ved perioden, hvilket vi gør på en fælles backchannel:


I skal herefter ud på skolen og tage billeder, som karakteriserer vores tid / Herning HF & VUC anno 2014. Jeg har iPads med, som I skal bruge.  
Herefter skal vi arbejde med sangen Rabalderstræde af Gasolin, som netop havde sin storhedstid i 1970'erne. I skal arbejde med følgende spørgsmål:Til sidst når vi nok lidt grammatik :-)

I morgen (torsdag) skal vi arbejde mere specifikt med anmeldelser af enten Rabalderstræde eller Kapgang.