onsdag den 27. august 2014

Torsdag den 28. august

I dag skal vi indledningsvis samle op på opgaverne fra i mandags. Herefter skal vi i gang med et gruppearbejde omkring aviser:
Vi skal derefter arbejde med avisens layout og nyhedskriterierne. Her kan I se begreberne, som I skal kunne omkring avisens layout:

Nyhedskriterier er nogle udvælgelseskriterier, som journalisterne bruger for at udvælge, hvilke nyheder de skal bringe. Der er fem kriterier:
  1. Aktualitet: Når noget er oppe i tiden. Ofte stof som cirkulerer i andre medier
  2. Væsentlighed: Når noget har grundlæggende betydning for mange menneskers vilkår
  3. Identifikation: noget som læseren kan finde sig selv i. Fx "Det kunne være mig", "Bare det var mig".
  4. Sensation: når noget fascinerer eller chokerer.
  5. Konflikt: når sager eller personer er på kollisionskurs   

Vi skal også arbejde med grammatik -  udsagnsordenes bøjning:


Ingen kommentarer:

Send en kommentar