onsdag den 7. maj 2014

Torsdag den 8. maj

I dag får I jeres skriftlige afleveringer tilbage. Jeg har følgende kommentarer:

  • Det er svært for jer at diskutere, jf. opgave 3. I morgen skal vi arbejde med at lave en diskussion
  • Generelt er I rigtig gode til at tydeliggøre jeres mening og til at argumentere for den.
  • Anastacias tekst handler ikke så meget om hjemmehjælperes arbejdsvilkår, men nærmere bestemt om, hvordan staten overtager mange funtioner for det enkelte menneske. Vi mennesker har mistet næstekærligheden ligesom sønnen fra teksten. Det SKAL man have forstået, ellers trækker det ned
  • Genrelt ser jeg forbedringer i skriftlig formulering, kommatering mm
  • Mange får ikke formalia i orden i forhold til læserbrevet som genre. Det SKAL man, ellers trækker det ned. I SKAL formulere jer i et brev med dato, afsender, modtager mm.

Herning den 8. maj 2014
 Kære læsere/ugeposten/Anastacia

....
....

Med venlig hilsen

Stine Aaen Dürr, Silkeborg


Herefter skal jeg fortælle jer om dne prøveeksamen, som vi afholder på tirsdag fra 8-12.

Vi skal også lave grammatik, og de sidste skal fremlægge deres analyse og fortolkning af Helle Helle teksterne.
.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar