mandag den 31. marts 2014

Torsdag den 3. april

I dag skal vi indledningsvis arbejde med fejltyper


Herefter skal I lave en analyse og fortolkning af Snemanden med jeres analysemodel

Vi skal herefter øve mundtlig fremlæggelse. Jeg vil gerne, at I afleverer en lydfil med en mundtlig fremlæggelse af jeres analyse og fortolkning. I må bruge:


 • Computerens webcam
 • Tjenesten Vocaroo som I kan finde en vejledning til her  

Jeg regner med at resten af dagen går med at lave disse optagelser.

torsdag den 27. marts 2014

Fredag den 28. marts

I dag skal vi se på jeres grammatikprøver fra i går. Herefter skal vi i gang med romantikken, som er en periode i litteraturhistorien. I skal indledningsvis læse en kort tekst om denne periode, hvorefter vi skal lave CL-øvelser.


Til slut skal vi arbejde med H.C. Andersens eventyr Snemanden, som I kan læse her
Torsdag den 27. marts

I dag skal vi arbejde videre med billederne fra i tirsdags. I har lavet analysedelen, men ikke fortolkningen. I skal nu arbejde med følgende spørgsmål:

 • Hvad mener I billedet forestiller?
 • Hvad er vigtigt i dette billede? (farver, komposition, perspektiv, billedbeskæring mm)
 • Hvad vil man vise med billedet?
 • Hvordan kan I se barokken/ renæssancen i billedet?

Billede 1 + 2
Mads, Anders, Laura, Sofie

Billede 2 + 3
Jette, Nisane, Simon, x

Billede 4 + 3
Lotte, Kristine, Ramla, Armin

Billede 1 + 4
Mark, Batol, Latifa, Line


Jeg regner med, at vi når ned og spiller bold i hallen, inden vi skal lave grammatik :-)

mandag den 24. marts 2014

Tirsdag den 25. marts

I dag skal vi afslutte middelalderen og gå videre med renæssancen og barokken. Indledningsvis skal vi samle op på Ulven og de 7 gedekid. I bliver organiseret i grupper, og hver gruppe skal fremlægge et fokuspunkt for klassen:


 • Gruppe 1: Genre (ikke hjem-ude-hjem / prøver)
 • Gruppe 2: Kontraktmodellen
 • Gruppe 3: Personer og aktantmodellen
 • Gruppe 4: Miljø og sprog
 • Gruppe 5: Tema, budskab og perspektivering

Herefter skal I samle jeres viden om middelalderen i et worddokument, som skal bruges som notatark i resten af forløbet.

Vi skal dernæst arbejde videre med renæssancen og barokken. Vi skal se på en række billeder/malerier fra barokken. I får et billede hver, som I skal analysere. Her kan I se billederne:


Billede 1: Vesus' fødsel af Botticelli (år 1486)Billede 2: Adams skabelse af Michelangelo (år 1511). Billedet er et udsnit af loftudsmykningen af Det Sixtinske Kapel.Billede 3:  UkendtBillede 4: Maleri af Nicolas Poussin (år 1630)onsdag den 19. marts 2014

Fredag den 21. marts

I dag skal vi arbejde videre med folkevisen Roselil og hendes moder. I skal i grupper arbejde med følgende spørgsmål:
Herefter skal vi genopfriske folkeeventyr. Hvad kan I huske om genren?

Til sidst skal I analysere Ulven og de 7 gedekid, hvor fokus skal være på en psykologisk fortolkning. Brug analysemodellen her

Teksten findes her, hvis I hellere vil have den digitalt (undskyld den dårlige kopiering)

mandag den 17. marts 2014

Tirsdag den 18. marts

I dag indleder vi med, at I får jeres terminsprøver tilbage.

Herefter skal vi i gang med et nyt forløb om litteraturhistorie. Vi skal starte med at have om middelalderens litteratur, herunder folkeviser og folkeeventyr. I skal læse og arbejde med nedenstående tekst:


Vi skal herefter arbejde med folkevisen Roselil og hendes moder


I skal lave en tegneserie over handlingen i folkevisen. I må tegne i hånden eller bruge programmet Toondoo, som I finder på www.toondoo.com. I kan finde en vejledning til programmet på denne hjemmeside:torsdag den 13. marts 2014

Fredag den 14. marts

I dag skal vi afslutte teksten Drop luftkastellerne om folkeskolen. Vi skal herefter arbejde med kortfilm. Vi skal indledningsvis spille begrebsspil, hvorefter vi skal arbejde med kortfilmen Eksamen:
I skal hver især finde eksempler på filmtekniske virkemidler og fremlægge for en eller to klassekamerater:
Fokuspunkter er:

 • Hvordan er lyden i filmen? Find eksempler og argumenter for, hvorfor instruktøren har valgt således.
 • Find eksempler på billedbeskæringer i filmen og argumenter for, hvorfor instruktøren har valgt således.
 • Find eksempler på kamerabevægelser i filmen og argumenter for, hvorfor instruktøren har gjort således.
 • Find eksempler på perspektiver i filmen og argumenter for, hvorfor instruktøren har valgt således.
 • Gør rede for lys og farver i filmen og argumenter for, hvorfor instruktøren har valgt således.


I kan få hjælp på denne analysemodelonsdag den 12. marts 2014

Torsdag den 13. marts

I dag skal vi selvfølgelig snakke lidt om terminsprøverne. Jeg har rettet jeres grammatikprøve, som I starter med at få igen. Herefter skal vi arbejde med kronikken Drop luftkastellerne om folkeskolen fra Berlingske. Opgaverne og teksten ligger på ludus.

torsdag den 6. marts 2014

Torsdag den 6. marts

I dag skal vi samle op på artiklen Ytringsfrihed, 4700 Næstved. Herefter skal vi evaluere og samle op på forløbet om danskhed.

Herefter får I grammatik tilbage. I skal herefter arbejde med individuelle målopgaver indenfor disse emner:


 • Morfemer
 • Ordklasser
 • Sætningsanalyse
 • Blandede opgaver 

mandag den 3. marts 2014

Tirsdag den 3. marts

I dag skal vi arbejde videre med emnet om danskhed, som vi afslutter på torsdag. Vi skal i dag arbejde med kommunikationsmodellen, som I kan se her:Vi skal gennemgå modellen og arbejde med nedenstående video. Opgaverne er her


Til slut skal vi læse artiklen Ytringsfrihed, 4700 Næstved