fredag den 15. november 2013

Fredag den 15.november

I dag får I jeres afleveringer tilbage. De fleste af jer, har set jeres karakter i jeres logbog.
Her er mine iagttagelser

- I er gode til at redegøre for tekster. Det fungerer godt, når I bruger markørerne, fx. "Han skriver i teksten...". Det er vigtigt, at I nævner teksten.

- I har flotte layouts. Angiv gerne hvilken avis, jeres artikel skal bringes i.

- I en kommentar skal I sige jeres mening, og det gør I rigtig godt. Det fungerer rigtig godt, når I bruger eksempler fra jeres egen hverdag.

- ... afvide?

- ... nød til?


Derefter skal I evaluere jeres egen indsats på f-niveau, og jeg bruger denne evaluering til at skrive en udtalelse om jer.

Vi skal derefter høre om og se en masse spændende produkter fra projektet.


Til sidst skal vi have om forholdsord. Forholdsord er ord, som beskriver forholdet mellem ting.


... på reolen
... under bordet
... bag stolen
...i kassen


Lav disse opgaver:
Ingen kommentarer:

Send en kommentar