torsdag den 28. november 2013

Fredag den 29. november

I dag har vi kun en time på grund af foredraget med Nadja Plesner. Vi repeterer kort det med hoved- og ledsætninger fra i går. Derudover får I en skriftlig aflevering for, som skal afleveres fredag den 6. november.
Opgaveformuleringen kan I se her: 


 

Torsdag den 28. november

I dag skal vi indledningsvis samle op på Bare sig til af Niarn. Herefter skal vi i gang med fortællersynsvinkler. Jeg gennemgår disse begreber:

Indre syn
Ydre syn
1. personfortæller (jeg-fortæller)
3. personfortæller (han/hun-fortæller)
Alvidende fortæller 

I skal herefter løse nogle opgaver rundt på skolen.

I sidste time skal vi i gang med syntaks, herunder bindeord, hoved- og ledsætninger. Opgaverne kan I hente her eller printe ud. Der er opgaver på to niveauer: 

mandag den 25. november 2013

Tirsdag den 26. november

I dag skal vi indledningsvis repetere de forskellige rimtyper, som I lærte i sidste uge. Vi skal lave en quiz, hvor I skal identificere rimene.

Herefter skal I i gang med at arbejde med Bare sig til af Niarn, som har været brugt til skriftlig eksamen et år.


torsdag den 21. november 2013

Fredag den 21. november

I dag skal vi kort samle op på stedordene. Herefter skal vi i gang med billedsprog. Jeg introducerer jer for:


- Sammenligninger
- Metaforer
- Besjælinger
- Personifikationer

Herefter skal I arbejde i grupper, hvor I skal lave disse opgaver:
onsdag den 20. november 2013

Torsdag den 21. november

I dag skal vi arbejde videre med lyrik. Indledningsvis introducerer jeg forskellige typer af rim:

- Bogstavrim
- Stavelsesrim
- Lydrim
- Indrim
- Enderim/parrim
- Enderim/krydsrim
- Enderim/omsluttende rim
- Enderim/multirim

Vi skal se på sangen af L.O.C. for at finde ud af, hvilke typer af rim han bruger. Derefter skal I selv undersøge rimene i forskellige sange på nettet.

I skal hver især give et eksempel på rim i dette dokument:Til sidst skal vi arbejde med stedord. Jeg har kopieret disse opgaver, men I må også gerne løse dem digitalt, hvis I kan få adgang til at skrive i dokumentet:Jer, der kan nå det, må meget gerne hente grammatikbogen fra nedenstående hjemmeside ned og give jer til at arbejde i den

mandag den 18. november 2013

Tirsdag den 19. november

I dag skal vi påbegynde et forløb om lyrik.
Indledningsvis skal I lære om disse begreber: 

Strofe
Vers
Episk digt
Lyrisk digt
Knækprosa I skal starte med at lave en kort skriveøvelse, hvor I skriver et knækprosadigt om jeres morgen. 

Herefter skal vi arbejde med teksten vendt om af L.O.C.
fredag den 15. november 2013

Fredag den 15.november

I dag får I jeres afleveringer tilbage. De fleste af jer, har set jeres karakter i jeres logbog.
Her er mine iagttagelser

- I er gode til at redegøre for tekster. Det fungerer godt, når I bruger markørerne, fx. "Han skriver i teksten...". Det er vigtigt, at I nævner teksten.

- I har flotte layouts. Angiv gerne hvilken avis, jeres artikel skal bringes i.

- I en kommentar skal I sige jeres mening, og det gør I rigtig godt. Det fungerer rigtig godt, når I bruger eksempler fra jeres egen hverdag.

- ... afvide?

- ... nød til?


Derefter skal I evaluere jeres egen indsats på f-niveau, og jeg bruger denne evaluering til at skrive en udtalelse om jer.

Vi skal derefter høre om og se en masse spændende produkter fra projektet.


Til sidst skal vi have om forholdsord. Forholdsord er ord, som beskriver forholdet mellem ting.


... på reolen
... under bordet
... bag stolen
...i kassen


Lav disse opgaver:
onsdag den 6. november 2013

Torsdag den 7. november

I dag skal I arbejde videre med jeres projekt. Her forklarer jeg, hvad I skal lave: 


Lav en analyse og fortolkning af Cecil Bødkers Vold i skolen og/eller Wolfgang af Anders Thomas Jensen. Lav en præsentation af jeres analyse og fortolkning.

Mål: I skal vise mig, at I kan analysere og fortolke en tekst/kortfilm 


I skal lave en præsentation af jeres analyse og fortolkning, hvor I bruger jeres analysemodel. Jeg vil IKKE have endnu en skriftlig opgave. Jeres præsentation kan bestå af: 
  • Planche
  • Digital planche
  • Filmoptagelse
  • Lydoptagelse
  • Mindmap
  • Fremlæggelse  


I skal være færdig fredag den 15. november. Hvis man  laver en fremlæggelse skal jeg orienteres, så jeg kan koordinere det. Fremlæggelser finder også sted fredag den 15. november mandag den 4. november 2013

Tirsdag den 5. november

I dag skal I arbejde videre med jeres faglige dokumentation. Nogle skal lave skriftlige opgaver færdige, mens andre skal i gang med projektarbejdet.