lørdag den 8. juni 2013

Gode råd til samfundsfagseksamen

Nogle dage før:

Læs det læsestof, som hører til dit emne. Tag gerne notater til:

Kriminalitet: Læs kapitel 6 i bogen og orienter dig på www.kenddinret.dk
Identitet: Læs kap 2 i bogen samt kopiarkene At blive den man er og Identitet, roller og køn
Demokrati og politik: Læs kapitel 3 og 4 i bogen samt demokratihæftet 
Velfærdsstaten: Kapitel 5 i bogen

Alt materiale findes på S-drevet under hold. Besvar eventuelt spørgsmålene til dit emne bagerst i det udleverede hæfte


Dagen før:

Kl. 9.00 får du udleveret dine spørgsmål
Besvar dine spørgsmål grundigt.

Sørg for at du kan forklare alle ord på dit materiale og i dine spørgsmål (eksempelvis har Dennis skrevet ordet retssikkerhed på sit materiale. Når det står på papiret forventer vi, at man kan forklare, hvad det er). 

Tag notater. Disse notater må du gerne have med ind.

Der forventes at ALLE som minimum kan svare på disse spørgsmål (tag eventuelt testen her flere gange)


Hvem er statsminister?
Hvilke partier er i regering?
Hvor mange mandater er der i Folketinget?
Hvor mange stemmer skal man have for at have flertal i Folketinget?
Hvad laver Folketinget?
Hvad er blå og rød blok?
Hvad mener man med magtens tredeling?
Hvis man har om kriminalitet er det væsentligt at vide, hvad 2-3 partier mener om straffene i Danmark.

Tryk på dette link eller dette linkTil eksamen:

Start kort med at præsentere dit emne, samt hvorfor du har valgt det
Fremlæg spørgsmålene
Løsriv dig fra papiret, så du ikke læser op
Indgå i en dialog med censor og jegFokuser på at besvare spørgsmålene grundigt

Ingen kommentarer:

Send en kommentar