onsdag den 13. marts 2013

Torsdag den 14/3

Mål:
- Kende til appelformerne etos, patos og logos
- Kunne genkende markørerne i en redegørelse og en diskussion
- Kunne formulere en diskussion


1) Opsamling på grammatikken fra i går :-) 


2) De tre appelformer med CL:
- Læs side 52 i bogen sammen to og to
- Luk bogen i. Forklar de tre appelformer på et stykke papir
- Se på sætningerne. Hvilke appelformer benyttes?
- Kan I lave argumenter for, at I skal have tidligere fri? Kan I bruge alle tre appelformer


3) Intro redegørelse og diskussion
4) Lav opgaverne 
Ingen kommentarer:

Send en kommentar