tirsdag den 5. marts 2013

Onsdag den 6/3

Mål: 
At kunne lave en analyse af et digt med din analysemodel
At sammenligne ældre og nyere lyrik


1) Genopfriskning morfemer. Inddel disse ord i morfemer: 

Anvise - Forestilling - Bearbejdede - Vinduerne - Kaffekop - 
Hjælpsom - Computerbordsben 

2) Repetition grammatik (10 min)

3) Lav en analyse af enten H.C. Andersens I Danmark er jeg født eller Natasjas I Danmark er jeg født (individuelt arbejde). Halvdelen af klassen laver en analyse af det ene digt, mens resten laver en analyse af det andet. 
4) Opsamling (måske først i morgen). Der dannes par, hvor hver enkelt i parret har analyseret hvert sit digt. De to digte sammenlignes ved hjælp af Venn-diagrammet. Ingen kommentarer:

Send en kommentar