torsdag den 28. februar 2013

Fredag den 1/3

Mål: 
At kende til genretrækkene for lyriske og episke digte samt knækprosa
At kunne skrive et knækprosadigt og overholde genretrækkene

1) Samtale om lockout og mulighederne for, at det kan ske
2) Vi repeterer genretrækkene for de forskellige typer af digte. 
Jasmins forklaring

4) Forstil jer at i er taxachaufføren. Skriv en knækprosadigt om det, han oplevede den  aften. Opgaverne findes på dette link


onsdag den 27. februar 2013

Tordag den 28/2

Mål:
At have forstået "Der er et yndigt land"
At kende til nationalromantikken og kunne se, hvordan sangen er et udtryk for nationalromantik
At repetere genretrækkene ved lyriske-, episke- og knækprosadigte

1) Arbejd videre med opgaverne fra i går. Dem, der er færdige, laver opgaverne omkring nationalromantik.
2) Vi samler op fælles. Jasmin og andre viser, hvad de har lavet om nationalromantikken. 


tirsdag den 26. februar 2013

Onsdag den 27/2

Mål:
Repetere grammatikken
At kunne genkende genretræk ved ældre lyrik og forstå ældre lyrik
At repetere begreberne strofer, vers og rim

1) Opsamling på grammatikken fra i går
2) 10 minutters prøve
3) Vi gennemgår prøven sammen
4) Brainstorm: Hvad handler den danske nationalmelodi om? Vi hører de to første vers på youtube 
5) Arbejde med "Der er et yndigt land" . Opgaverne ligger her eller på Ludus (det på Ludus er i word, så du kan skrive i dokumentet).
Ekstraopgaver findes på dette link: http://padlet.com/wall/pnbadolozr

mandag den 25. februar 2013

Tirsdag den 26/2 2013

Mål:
- Få stil tilbage: Kende til gode elementer ved egen opgave og kende til svage elementer
- Få grammatikopgaven tilbage: Kende til de forskellige fejltyper i opgaven (kende forskel på ligge/lægge, kende forskel på hans/sin, kunne genkende hvornår der skal være nutids-r)


1) Gå ind på stifinder -shared s - hold - vaerksted - dansk - skriftlige opgaver faglig dokumentation. Find din opgave med kommentarer og lyt til min feedback (du skal være logget på tryllehatten).

2) Besvar dette spørgeskema omkring din opgave og min feedback3) Vi samler op fælles

4) Gå ind på disse videoer på www.bedredansk.dk og besvar de opgaver, vi plejer.

Billede fra en af videoerne


At kende forskel på han/sin (PR1)


At kende forskel på ligge/lægge (VF4)


At kunne genkende, hvornår der skal være nutids-r (VF1)5) Hvis du kan nå det, laver du opgaverne på dette link.


6) Vi samler op og laver afsluttende evaluering. Kan du nu kende forskel?