onsdag den 18. december 2013

Torsdag den 19. december

I dag skal vi samle op på Ernst og lyset.
I skal også arbejde videre med de ordklasser, som vi arbejdede med sidste gang.

Derudover skal I have styr på læserbrevet som genre. I får en time til at skrive et læserbrev, som skal afleveres til mig efter timen.Måske når vi også i hallen ;-)

tirsdag den 17. december 2013

Onsdag den 18. december

I dag får i jeres sproglige prøver tilbage :-)
Vi skal i første time arbejde med at omskrive fra en ordklasse til en anden, da jeg kan se, at det har voldt jer problemer. Opgaverne finder i her:


Derudover skal vi videre med forløbet om intertekstualitet. Vi skal arbejde med denne kortfilm, som hedder Ernst og lyset:I skal lave en analyse og fortolkning af filmen ved hjælp af jeres analysemodel (den er i jeres sorte hæfte eller kan findes øverst i fanen under analysemodeller)


I kan her se en dialogliste overfilmen

torsdag den 12. december 2013

Fredag den 13. december

I dag skal vi starte med at have om direkte og indirekte tale. Jeg gennemgår det på klassen, hvorefter I skal lave disse opgaver:Herefter skal vi arbejde med biord. Jeg har kopieret nogle ark.
onsdag den 11. december 2013

Torsdag den 12. december

I dag skal vi starte med at snakke om Slangen i Paradis af Per Søndergaard Straarup. Herefter skal vi spille repetitionsbingo, hvor det gælder om at huske mest fra Slangen i Paradis og den øvrige danskundervisning.
Derefter skal i lave en grammatikopgave og til slut får i jeres stile igen :-)

mandag den 9. december 2013

Tirsdag den 10. december

I dag skal vi i gang med det FEDESTE emne - intertekstualitet.

Intertekstualitet er, når et værk refererer til et andet værk. Tit anvendes intertekstuelle referencer til Bibelen eller eventyr. Vi skal starte med at se denne trailer:Herefter skal I i gang med at finde intertekstuelle referencer i reklamer. I skal arbejde ud fra disse spørgsmål:Til sidst skal I læse novellen Slanger i Paradis af Per Straarup Søndergaard. Mens I læser er det vigtigt, at I tager notater vedrørende personkarakteristik og sprog (symbolik, intertekstualitet og sammenligninger)

fredag den 6. december 2013

Fredag den 6. december

I dag skal vi afslutte vores forløb om lyrik. Vi skal arbejde med sangen Ta' hvad du vil, som har været brugt til skriftlig eksamen et år. Opgaverne finder I her, og de skal laves i grupper, som jeg vælger:

onsdag den 4. december 2013

Torsdag den 5. december

I dag skal vi starte med at snakke om Medinas video. Herefter skal I præsenteres for sammensat tid / sammensatte udsagnsled. I skal først lave et af mine spil, og herefter skal I lave en kort grammatikafleveringsquiz:

Til sidst får I tid til at skrive jeres skriftlige aflevering færdig.

mandag den 2. december 2013

Tirsdag den 3. december

I dag skal vi arbejde med symboler og symbolik. Symboler er noget, som repræsenterer noget andet. Symboler kan hjælpe os med at fortolke tekster. I kan her en lang række symboler:
Herefter skal vi arbejde med denne musikvideo:torsdag den 28. november 2013

Fredag den 29. november

I dag har vi kun en time på grund af foredraget med Nadja Plesner. Vi repeterer kort det med hoved- og ledsætninger fra i går. Derudover får I en skriftlig aflevering for, som skal afleveres fredag den 6. november.
Opgaveformuleringen kan I se her: 


 

Torsdag den 28. november

I dag skal vi indledningsvis samle op på Bare sig til af Niarn. Herefter skal vi i gang med fortællersynsvinkler. Jeg gennemgår disse begreber:

Indre syn
Ydre syn
1. personfortæller (jeg-fortæller)
3. personfortæller (han/hun-fortæller)
Alvidende fortæller 

I skal herefter løse nogle opgaver rundt på skolen.

I sidste time skal vi i gang med syntaks, herunder bindeord, hoved- og ledsætninger. Opgaverne kan I hente her eller printe ud. Der er opgaver på to niveauer: 

mandag den 25. november 2013

Tirsdag den 26. november

I dag skal vi indledningsvis repetere de forskellige rimtyper, som I lærte i sidste uge. Vi skal lave en quiz, hvor I skal identificere rimene.

Herefter skal I i gang med at arbejde med Bare sig til af Niarn, som har været brugt til skriftlig eksamen et år.


torsdag den 21. november 2013

Fredag den 21. november

I dag skal vi kort samle op på stedordene. Herefter skal vi i gang med billedsprog. Jeg introducerer jer for:


- Sammenligninger
- Metaforer
- Besjælinger
- Personifikationer

Herefter skal I arbejde i grupper, hvor I skal lave disse opgaver:
onsdag den 20. november 2013

Torsdag den 21. november

I dag skal vi arbejde videre med lyrik. Indledningsvis introducerer jeg forskellige typer af rim:

- Bogstavrim
- Stavelsesrim
- Lydrim
- Indrim
- Enderim/parrim
- Enderim/krydsrim
- Enderim/omsluttende rim
- Enderim/multirim

Vi skal se på sangen af L.O.C. for at finde ud af, hvilke typer af rim han bruger. Derefter skal I selv undersøge rimene i forskellige sange på nettet.

I skal hver især give et eksempel på rim i dette dokument:Til sidst skal vi arbejde med stedord. Jeg har kopieret disse opgaver, men I må også gerne løse dem digitalt, hvis I kan få adgang til at skrive i dokumentet:Jer, der kan nå det, må meget gerne hente grammatikbogen fra nedenstående hjemmeside ned og give jer til at arbejde i den

mandag den 18. november 2013

Tirsdag den 19. november

I dag skal vi påbegynde et forløb om lyrik.
Indledningsvis skal I lære om disse begreber: 

Strofe
Vers
Episk digt
Lyrisk digt
Knækprosa I skal starte med at lave en kort skriveøvelse, hvor I skriver et knækprosadigt om jeres morgen. 

Herefter skal vi arbejde med teksten vendt om af L.O.C.
fredag den 15. november 2013

Fredag den 15.november

I dag får I jeres afleveringer tilbage. De fleste af jer, har set jeres karakter i jeres logbog.
Her er mine iagttagelser

- I er gode til at redegøre for tekster. Det fungerer godt, når I bruger markørerne, fx. "Han skriver i teksten...". Det er vigtigt, at I nævner teksten.

- I har flotte layouts. Angiv gerne hvilken avis, jeres artikel skal bringes i.

- I en kommentar skal I sige jeres mening, og det gør I rigtig godt. Det fungerer rigtig godt, når I bruger eksempler fra jeres egen hverdag.

- ... afvide?

- ... nød til?


Derefter skal I evaluere jeres egen indsats på f-niveau, og jeg bruger denne evaluering til at skrive en udtalelse om jer.

Vi skal derefter høre om og se en masse spændende produkter fra projektet.


Til sidst skal vi have om forholdsord. Forholdsord er ord, som beskriver forholdet mellem ting.


... på reolen
... under bordet
... bag stolen
...i kassen


Lav disse opgaver:
onsdag den 6. november 2013

Torsdag den 7. november

I dag skal I arbejde videre med jeres projekt. Her forklarer jeg, hvad I skal lave: 


Lav en analyse og fortolkning af Cecil Bødkers Vold i skolen og/eller Wolfgang af Anders Thomas Jensen. Lav en præsentation af jeres analyse og fortolkning.

Mål: I skal vise mig, at I kan analysere og fortolke en tekst/kortfilm 


I skal lave en præsentation af jeres analyse og fortolkning, hvor I bruger jeres analysemodel. Jeg vil IKKE have endnu en skriftlig opgave. Jeres præsentation kan bestå af: 
 • Planche
 • Digital planche
 • Filmoptagelse
 • Lydoptagelse
 • Mindmap
 • Fremlæggelse  


I skal være færdig fredag den 15. november. Hvis man  laver en fremlæggelse skal jeg orienteres, så jeg kan koordinere det. Fremlæggelser finder også sted fredag den 15. november mandag den 4. november 2013

Tirsdag den 5. november

I dag skal I arbejde videre med jeres faglige dokumentation. Nogle skal lave skriftlige opgaver færdige, mens andre skal i gang med projektarbejdet.

onsdag den 30. oktober 2013

Torsdag den 31. oktober

I dag skal vi samle op på det arbejde I lavede i forbindelse med kortfilmen Ronans Escape. Jeg har kigget på jeres filmtekniske observationer og sat nogle af dem ind på denne væg:Herefter skal I i gang med den faglige dokumentation. Jeg introducerer opgaveformuleringen for jer, hvorefter I får den resterende tid til at skrive. 

Jeg har lavet et hjælpeark, som forklarer, hvad en kommentar er

mandag den 28. oktober 2013

Tirsdag den 29. oktober

I dag skal starte med at samle op på kortfilmen Dennis.
Herefter skal vi arbejde med de filmtekniske virkemidler i forhold til denne fantastiske film:I skal selv finde eksempler på filmtekniske virkemidler og beskrive dem herunder:

Til sidst skal I have information om faglig dokumentation. I kan se planen for faglig dokumentation her

onsdag den 23. oktober 2013

Torsdag den 24. oktober

I dag skal vi starte med at samle op på det med ejefald, som vi havde sidst. Herefter skal vi arbejde med den fantastiske novellefilm Dennis:


Vi skal blandt andet bruge berettermodellen på filmen: 
Herefter skal vi arbejde med de filmtekniske virkemidler
onsdag den 9. oktober 2013

Torsdag den 10. oktober

I dag skal vi have om sammensatte navneord, da jeg oplever, at mange af jer har problemer med at finde ud af, om de skal skrives i et eller to ord. Vi skal starte med at lave en konkurrence, og jeg har købt præmier :-)


Dette billede er dog en overdrivelse :-)

Herefter skal I lave disse opgaver:
I anden time skal vi i gang med at arbejde med Tove Ditlevsens forfatterskab. Indledningsvis får i et stykke tid til at finde information om Tove Ditlevsens liv og forfatterskab på nettet. I skal nedskrive den fundne information i et mindmap eller i et dokument.
Herefter skal vi læse novellen En æggesnaps, som netop Tove Ditlevsen har skrevet. Til dette skal I vide noget om teksters komposition (tekstens opbygning). Vi arbejder blandt andet med disse former for kompositioner:

Kronologi: vil sige, at hændelsen beskrives i den rækkefølge, de sker i.

Flash back: er et tilbageblik i tid. Det kan være en episod fra fortiden, der hentes frem i erindringen, fordi den har betydning for det, der sker nu.  

Flash forward: er et blik frem i tiden (når teksten udtaler sig om, hvad der vil ske senere)

Parallelle handlingsforløb: her følger man to eller flere handlingsforløb samtidigt.
I skal herefter læse teksten i grupper, og I skal bruge rollelæsning. Jeg skal nok introducere dette. I skal I gruppen besvare disse spørgsmål:


mandag den 7. oktober 2013

Tirsdag den 8. oktober

I dag får I jeres redegørelser tilbage :-)

Herefter skal vi i gang med et nyt forløb, som handler om forholdet mellem barn og voksen. Vi skal arbejde med kortfilm og noveller i dette forløb.

Vi skal indledningsvis arbejde med fysiske og psykiske miljøbeskrivelser. Vi skal arbejde på dette mødested:
Herefter skal I læse novellen Som man kender hinanden af Naja Marie Aidt og lave en analyse og fortolkning af den.
onsdag den 2. oktober 2013

Torsdag den 3. oktober

Vi har fået adgang til www.restudy.dk Jeg starter med at vise jer, hvilket fantastisk redskab det er.
Jeg har desuden samlet en oversigt over begreberne i avisforløbet her:


Herefter skal vi i gang med at skrive redegørelser. En redegørelse er en gengivelse af det vigtigste indhold af en tekst. Når man skal redegøre for en tekst skal man med sine egne ord gengive synspunkterne i teksten, og det vigtigste skal gengives først.


I skal skrive en redegørelse af teksten Hvorfor ser jeg Paradise Hotel af Kristian Villesen. Den skal afleveres til mig efter timen i dag.

Når I er færdige, skal I prøve at logge på www.restudy.dk og snuse lidt rundt.

_________________________________________________________________________________

Hvis I når det, skal I arbejde med det, som I har svært ved eller ikke har nået.


Repetition grammatik (Batol, Latifa, Ayoe, Kristine, Clara, Jette, Line, Mia)
Repeter grammatikken ved at spille disse spil:

Repetition begreber avisgenren (Thea, Stephanie, Laura, Sabrina)
Læs de notatark om avisen, jeg har givet jer i dag. Tag notater til og øv dig på at huske begreberne.


Morfemer (Armin, Mads)
Lav opgaverne her


Hensynsled og genstandsled: (Simone, MK, Janni, Rohulla, Bettina)
Se videoerne om hensynsled og genstandsled på www.restudy.dk. Lav de ark, som jeg har kopieret om hensynsled og genstandsled.


Faktion: (Lotte, Simon, Anders, Nisane, Ramla, Sofie, Madicken)
Undersøg på nettet hvad faktion er. Læs herefter nedenstående tekst og beskriv, hvordan den kan være udtryk for faktion. Lav en analyse og fortolkning (genre, miljøkarakteristik, personbeskrivelse, sprog, tema og budskab). I analysen og fortolkningen skal I komme ind på, hvordan Dan Turrél liv kan ses i teksten. I skal i næste uge kunne holde et kort oplæg for nogle andre om faktion.mandag den 30. september 2013

Tirsdag den 1. oktober

I dag skal vi snakke om klummen, som vi læste sidste uge. Herefter skal I spille et spil, hvor I skal huske alle de begreber, som vi har arbejdet med.

I får også jeres sproglige prøve tilbage. Tillykke, alle er bestået D-niveau :-)
Til sidst skal vi træne lidt genstandsled og hensynsled.

torsdag den 26. september 2013

Fredag den 26. september

I dag får I jeres stile tilbage :-)

Herefter skal vi arbejde med en klumme. I skal læse klummen Derfor ser jeg Paradise Hotel af Kristian Villesen. Opgaverne kan I finde her:Nogle af jer kan måske nå at sammenligne artiklen med en anden artikel om Paradise Hotel. I skal her bruge dette ark:

onsdag den 25. september 2013

Torsdag den 26. september

I dag skal vi samle op på ethos, pathos og logos.

Vi skal desuden arbejde med sætningsanalyse (genstandsled og hensynsled). I skal arbejde med disse spil:


Genstandsled eller hensynsled

Blandede bøjningsformer

Udsagnsord bøjningsformer
Herefter skal I prøve at lave en eksamensopgave (grammatik)

mandag den 23. september 2013

Tirsdag den 24. september

I dag skal vi samle op på opgaverne fra i fredags. Herefter skal vi i gang med at arbejde med argumenter. Hvad er et godt argument?

Vi skal arbejde med de tre appelformer, som man kan bygge sine argumenter på. De tre appelformer er:

1. Ethos: Her appelleres til det etiske.
2. Pathos: Her appelleres til følelser
3. Logos: Her appelleres til det logiske / fornuften

Eksempelvis:

Jehovas Vidner bør forbydes, fordi de er så irriterende, når de stemmer dørklokker.

Jehovas Vidner bør ikke forbydes, da det er etisk forkert at forbyde religion. Vi har religionsfrihed i Danmark.

Jehovas Vidner bør ikke forbydes, da det strider mod grundloven

Jehovas Vidner bør forbydes, at det er synd for børnene, at de ikke må fejre fødselsdagI skal blandt andet vælge et eller flere emner og argumentere for jeres mening. Skriv i parentes, hvilken appelform I bygger jeres argumentation på.

torsdag den 19. september 2013

Fredag den 20. september

I dag skal vi starte med at samle op på kommaer og de mindmaps, vi lavede i går. Derefter skal vi hele dagen arbejde med fejltyper i dansk.

I skal se disse videoer på www.bedredansk.dk

Undervejs skal I løse disse opgaver:
Til sidst skal vi arbejde med kommentaropgaven (sproglig prøve D-niveau), som ofte er svær at gå til:
Torsdag den 19. september

Vi starter med at gennemgå bøjningsformerne for navneord og tillægsord. I skal lave disse opgaver:
Derefter skal vi arbejde med anmeldelsen. Vi skal se denne kortfilm:

Filmen findes på dette link


I skal lave et mindmap over en anmeldelse af filmen. På nedenstående mindmap kan I se, hvilke elementer en anmeldelse skal indeholde. I skal nu lave jeres eget mindmap, hvor i blot udfylder boblerne med jeres subjektive vurdering ud fra den konkrete film. I sidste time skal nogle af jer skrive anmeldelsen, mens andre skal arbejde videre med kommaer fra i går. Jer der skal skrive anmeldelser må meget gerne læse forskellige anmeldelser på nettet. I kan søge på Google eller kigge på disse hjemmesider: 


tirsdag den 17. september 2013

Onsdag den 18. september

I starten af timen får i jeres "tests" igen. Flot arbejde :-)


Herefter skal I sammenligne de to tekster fra i går. I skal bruge dette sammenligningsdiagram:
Derefter skal vi i gang med kommaer. Opgaverne finder I her (jeg kopierer dem også, da det måske er lettere for nogle af jer at lave dem på papir):
Hvis du når at blive færdig, vil jeg gerne have, at du tager din skriftlige aflevering frem. Print den ud og prøv at sætte udsagnsled, grundled og komma :-)


mandag den 16. september 2013

Tirsdag den 17. september

I dag skal vi starte med at repetere udsagnsord. I skal bl.a. øve jer ved at spille disse spil:


Herefter skal vi i gang med at arbejde med avisen. Hvad er en reportage?
Vi skal se denne reportage:


Øvelse:
Vælg et sted i verden. Du må fuldstændig selv om, hvor du er. Prøv at skriv en kort reportage derfra. Husk at bruge mange tillægsord/mange beskrivelser

Vi læser nogle reportager højt. Kan I andre gætte, hvor reportagen er fra?

Vi skal herefter arbejde med reportagen Reportage fra tømmermændsland af Orla Hergel og kronikken Voksne skal sætte grænser for unges alkoholforbrug af Bjarne Larsen. Halvdelen skal arbejde med den ene, mens den resterende halvdel skal arbejde med den anden.

torsdag den 12. september 2013

Fredag den 13. september

I dag har vi 5 timer sammen, så vi skal arbejde en hel masse :-)
I skal først have jeres Padlets tilbage, hvorefter vi går i gang med avisens genrer. I kan se en oversigt over avisens genrer her:

Informationsgenrer (journalisten forholder sig objektivt):

Nyhedshistorie
Referat
Reportage
Baggrund
Feature
Interview

Opinionsgenrer (journalisten forholder sig subjektivt):

Kommentar
Leder
Anmeldelse
Kronik
Læserbrev
Klumme


Vi skal læse teksten Danske unge er ude på et sidespor og lave følgende opgaver:

Dem, der kan nå det, skal i gang med at arbejde på nogle fælles notater på dette link:
Herefter skal vi i gang med en skriftlig aflevering, hvor I skal arbejde med denne sang: 


I kan se en gennemgang af opgaveformuleringen her: 

Vi skal slutte af med at lave grammatik. Kan I huske udsagnsordenes bøjningsformer?


torsdag den 5. september 2013

Fredag den 6. september

Vi skal først arbejde med forskellige typer af aviser. På denne hjemmesideforklares de forskellige typer af aviser grundigt:
Herefter skal I arbejde med disse opgaver:

Lav eventuelt denne quiz, hvis du har tid:onsdag den 4. september 2013

Torsdag den 5. september

I dag skal vi arbejde med interviwegenren. Vi skelner mellem to typer af interviews:

1. Personinterviewet som har en person i fokus. Det handler om at lave et portræt af denne persons liv.
2. Sagsinterviewet som har en sag i fokus. Det handler primært om sagen, som den interviewede person udtaler sig om.

Vi skal starte med at læse et interview med L.O.C. Interviewet findes i jeres teksthæfte eller på dette link (side 15-18) :Derefter skal I arbejde med at lave en kvalificeret personkarakteristik af L.O.C. I skal alle lave en digital væg, hvor I karakteriserer L.O.C.. I skal have følgende med på væggen:

- Fakta
- Indre egenskaber
- Ydre egenskaber
- Personlig udvikling
- Billeder

Jeg har her lavet et link til jeres personlige væg, som I kan finde under billedet:

Sabrina  Kristine  Line  Jessica  Simone  Stephanie  Mia  Ayo  Mads  Rohulla  Marcus  Simon  

Anders Sofie  Bettina  Clara  Jette  Laura  Madicken  MK  Janni  Lotte  Latifa  Thea  Nisane  

Ramlo  Bathol  Stine


Jeg ved ikke, hvor langt vi når. Måske er der nogle, som ikke er færdige med at arbejde med udsagnsord. De skal arbejde videre og de SKAL nå at se videoen på dette link:Dem der er færdige skal arbejde med en analyse af artiklen om L.O.C:mandag den 2. september 2013

Tirsdag den 2.september

I dag skal vi samle op på filmen fra sidst. Derudover skal vi arbejde med stilniveauer.

Høj stil: Der bruges fine ord fornemme ord
Neutral stil: Der bruges normale og neutrale ord
Lav stil: Der bruges ungdommeligt sprog, som kan bestå af talesprog, slang og engelske formuleringer

Derudover skal vi arbejde med grammatik; nærmere bestemt udsagnsord:

Gammel video om udsagnsord i nutid

fredag den 30. august 2013

Fredag den 30. august

I dag skal vi samle op på arbejdet i går. Vi skal rette spørgsmålene til teksten Unge udskyder at drikke den første tår alkohol, og jeg har samlet nogle af jeres svar i dette dokument:
Derudover skal vi arbejde lidt med begreberne subjektiv og objektiv, da det er vigtigt at kunne gennemskue om journalisten er subjektiv eller objektiv 
Lav en objektiv beskrivelse af, hvad der sker
Lav en subjektiv beskrivelse af, hvad der sker
 
 
 
 
 
 
 
 
HVIS I bliver færdige med jeres beskrivelser skal I besvare disse spørgsmål:
 

onsdag den 28. august 2013

Torsdag den 29. august

Jeg er i København for at undervise i web2 i dag. Læsevejlederne står for timerne, men efter aftale med dem, har jeg lagt nogle opgaver ud, som I skal lave undervejs. Jeres deltagelse i dag består i at: 

1. Gennemføre den læsetest, som læsevejlederne arrangerer (og eventuelt en samtale).
2. Læs artiklen Unge udskyder at drikke den første tår alkohol og besvar de opgaver, som jeg har lagt her på bloggen

I får således fravær, hvis ikke disse ting er lavet. I får ikke fravær, hvis de er lavet (i princippet må I godt lave opgaverne hjemme). I skal:

Se videoen om kilder og læs om kilder på denne hjemmeside. 
Læs Artiklen Unge udskyder at drikke den første tår alkohol (den ligger på ludus under timerne i morgen og hænger i papirudgave på opslagstavlen i klassen)     
Besvar de spørgsmål, som er vedhæftet herunder: 

Opgaver til teksten

      Opgaverne skal sendes til min mail st@herninghfogvuc inden fredag morgen kl. 8.10. Så får I ikke fravær for timerne. Hvis du/I har spørgsmål, så prøv på dette forum. Jeg tjekker nogle gange i løbet af dagen og besvarer eventuelle spørgsmål. I må også gerne hjælpe hinanden:mandag den 26. august 2013

Tirsdag den 27. august

I dag skal I have svar på jeres "ordklassetests".

Derudover skal vi i gang med et forløb om avisen. Vi skal arbejde med nyhedshistorier (layout og genre) samt nyhedskriterierne. I skal arbejde med gratisavisen herunder:I skal lave disse opgaver:

- Kig avisen igennem. Vælg en række artikler og navngiv elementerne på layoutet.
- Kig på de samme artikler. Bestem hvilke nyhedskriterier der er gældende for disse artikler.


Der kan også være et fremhævet citat eller en faktaboks
Nyhedstrekanten:Nyhedskriterier

Når journalister skriver historier historien valgt ud fra nogle kriterier, uanset hvilken genre, artiklen bliver skrevet i. Disse udvælgelseskriterier af nyhederne kaldes nyhedskriterierne:

 • Aktualitet, dvs. noget der er oppe i tiden. Ofte stof som cirkulerer i andre medier.
 • Væsentlighed, dvs. noget der har grundlæggende betydning for mange menneskers vilkår.
 • Identifikation, dvs. noget som læseren kan finde sig selv i. Fx "Det kunne være mig", "Bare det var mig" eller "Godt, det ikke er mig".
 • Sensation, dvs. noget der fascinerer eller chokerer. Ofte de små, skæve historier i nogle aviser, forsidehistorier i andre aviser,
 • Konflikt, dvs. når sager eller personer er på kollisionskurs. 
Hvis vi har tid, skal vi se Fingerplanen af Susanne Bier :
torsdag den 22. august 2013

Fredag den 23/8

I dag arbejder vi videre med morfemopgaverne fra i går. Vi retter også nogle af opgaverne, men ikke alle.


Derefter skal vi arbejde videre med genrer. Vi skal snakke lidt om læse- og notatstrategier, hvorefter i skal læse novellen Den förste gång jag såg dig af Kim Fupz Aakeson. Opgaverne til teksten findes herunder (teksten er ikke i teksthæftet, så den ligger på ludus):
Herunder er der en tekst om genrer, som nogle evt. kan nå at læse


 
 
 
 
 
 

onsdag den 21. august 2013

Torsdag den 22/8

I dag har vi tre timer, og vi skal nå en hel masse :-)

Vi skal repetere de vigtigste ordklasser. Jeg ved, at i har arbejdet lidt med det i engelsk. Der er to opgaver i SKAL nå. Se videoen først:

Vi skal gå dybere ned i det med danskfagets genrer. Opgaverne finder I herunderVi skal arbejde mere med morfemer. I kan se opgaverne herunder: