tirsdag den 20. november 2012

Hjemmesider til stavetræning

Hjemmeside til træning


Ligge eller lægge:
http://www.sprogbogen.dk/opgaver/ord/ordforveksling/ligge-eller-laegge.aspx

Og eller at:
http://www.sprogbogen.dk/opgaver/ord/ordforveksling/og-eller-at.aspx

For eller får:
http://www.sprogbogen.dk/opgaver/ord/ordforveksling/for-eller-faar.aspx

-ene eller -ende
http://www.sprogbogen.dk/opgaver/ord/navneord_eller_udsagnsord/skriv-den-rigtige-endelse-navneord-eller-udsagnsord.aspx


Endelser på udsagnsord:
http://www.sprogbogen.dk/opgaver/ord/udsagnsordenes_endelser/skriv-den-rigtige-endelse-udsagnsord-endelse.aspx

Synes eller syntes:
http://www.sprogbogen.dk/opgaver/ord/udsagnsordenes_endelser/synes-eller-syntes-vaelg-den-rigtige-form.aspx

E-noter

Adressen på notaterne er:

https://docs.google.com/presentation/d/1jb3ZB5tUj3DAZgVJi5xjAFIeYgFzaQcOCydWCh_0UXo/edit#slide=id.p